NGÀY LỊCH SỬ CHO GIA ĐÌNH CROWD1 ĐÓN NHẬN MỘT CƠN MƯA €€€

Crowd1 Ngày 15/ 06 / 2020 lại một ngày lịch sử thực hiện khoản thanh toán đầu tiên của Phần thưởng Crowd1 và khoản thanh toán thứ hai của Thu nhập thặng dư cho tất cả các Chi nhánh đang giữ Phần thưởng Crowd1 hoặc đã đạt đến cấp độ mạng. Crowd1 chỉ mới hơn một năm tuổi và vẫn đang trong giai đoạn tiền ra mắt tuyệt vời, giai đoạn cho tất cả những người tiên phong và những người mơ ước được trở thành người đầu tiên với một doanh nghiệp mới. 

Mặc dù chúng tôi đang ở giai đoạn tiền ra mắt, chúng tôi đã có các sản phẩm trên thị trường trên toàn thế giới đang đóng góp lợi nhuận để chia sẻ. 

Khi các sản phẩm và dịch vụ mới được ra mắt, nhóm lợi nhuận sẽ liên tục tăng và cung cấp khoản thanh toán ngày càng tăng của Thu nhập còn lại dài hạn và Phần thưởng Crowd1. 

Thu nhập còn lại của bạn phụ thuộc vào mức độ mạng bạn đã đạt được. Khoản thanh toán này được tính theo cấp độ mạng bạn có vào ngày 31 tháng 5. 

Khoản thanh toán Phần thưởng Crowd1 của bạn tùy thuộc vào số Phần thưởng bạn đã giữ vào ngày 31 tháng 5. 

Khoản thanh toán được thực hiện vào ngày 15 tháng 6 và sẽ được hoàn thành một cấp độ mạng tại một thời điểm. 

Hãy nhớ đăng nhập và yêu cầu xuất chi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *