STRAEMLINE BONUS

ĐIỂM KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Phần thưởng đầu tiên từ trước đến nay, nơi bạn có thể kiếm được Crowd1 Loyalty Points chỉ bằng cách tham gia!

Đây là cách nó hoạt động

Như toàn bộ Crowd1 cộng đồng thành viên phát triển, bạn đạt được! Mọi người đều tính – bất kỳ ai đã đăng ký sau khi bạn tăng Streamline Bonus và tính vào của bạn Streamline Bonus Levels!

Cấp độ đầu tiên của bạn trong Streamline Bonus là miễn phí mà không cần trình độ chuyên môn!