BINARY BONUS

HOA HỒNG CÂN NHÁNH

* Tiền thưởng đám đông dựa trên nhu cầu hoạt động, có nghĩa là một Doanh nhân cần đạt được 5 AP trong tháng hoạt động để đủ điều kiện nhận phần thưởng này hoặc để được đích thân giới thiệu một Doanh nhân mới.

SƠ ĐỒ TIẾP THỊ CROWD1 CHI TRẢ THEO CÂN BẰNG TỶ LỆ: 1:1. 1:2 & NGAY CẢ 1:3

 

BẢNG TÍNH HOA HỒNG BINARY BONUS

* CÁCH TÍNH ĐIỂM BV :   €109 = 60 BV,      €299 = 190 BV,     €799 = 500 BV,     €2,499 = 1,550 BV

Bảng tính dưới đây là cách tính cho gói €109 = 60 BV  cho tỷ lệ: 1:1, 1:2 & ngay cả 1:3. 10% cho tất cả