Events

MARCH 2021

Dubai Live

Vào cuối tháng 3, chúng tôi đã tập hợp các lãnh đạo cao nhất của Crowd1.
.

CHI TIẾTPlay Video

Lịch sự kiện

Tháng 3 năm 2021

Sự kiện trực tuyến thế giới

Một sự kiện Crowd1 được phát trực tiếp, với các buổi ra mắt sản phẩm và cập nhật mới nhất của công ty.

Tháng 4 năm 2021

Dubai Live

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Crowd1 đã gặp gỡ tại Dubai để được đào tạo chuyên sâu.

Tháng 5 năm 2021

Đào tạo lãnh đạo Dubai

Tháng 7 năm 2021

Sự kiện lớn

Sự kiện Super Mega trực tuyến với các cập nhật, tin tức và ra mắt hấp dẫn. Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ giải trí.