MATCHING BONUS

THU NHẬP TRÊN THU NHẬP

* Hưởng lợi từ tiền thưởng của nhóm của bạn!

* Các Matching Bonus là một Phần thưởng quan trọng cho các Doanh nhân của chúng tôi. 

Hoa hồng Matching Bonus được hưởng 10% đến độ sâu 5 đời thu nhập

 

* Số lượng người giới thiệu trực tiếp đạt chuẩn theo mức 5, 10, 15, 20 & 25

* Matching bonus được thiết kế khích lệ bạn giúp đỡ những người bạn giới thiệu trở nên thành công hơn