FEAR OF LOSS BONUS

HOA HỒNG SỢ MẤT

* Hoa hồng sợ mất là một phần thưởng tuyệt vời. Bạn có thể vận hành phát triển doanh nghiệp của Bạn bằng lực đòn bẩy nổi sợ mất mát một cách thần tốc mạnh mẽ nhất!

SỬ DỤNG LỰC ĐÒN BẨY HOA HỒNG SỢ MẤT NÀY ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHƯ MỘT KHỞI ĐỘNG THẦN TỐC

 

* Bạn tham gia khởi nghiệp 109€ >>> 2.499€, trong thời gian 14 ngày khởi nghiệp Bạn giới thiệu 4 thành viên tham gia sau Bạn. Bạn được nhận một khoản thưởng hoa hồng sợ mất.

* Nhận lên tới 1 code Titanium 2.499€ như là một hoa hồng khởi động nhanh.

Lưu ý xếp vị trí:

* 1 F1 bên chân trái và 3 F1 bên chân phải hoặc ngược lại

* 2 F1 bên chân trái và 2 F1 bên chân phải