Gói dành cho người mới bắt đầu

Để bắt đầu với Crowd1 với tư cách là một chi nhánh, đây là các gói khởi nghiệp khác nhau để bạn lựa chọn.

GÓI KHỞI NGHIỆP CHO BẠN

Bao gồm những gì?

GAMING

Miggster

In all starter packages we include a 12-month subscription to mobile gaming tournament platform Miggster. Join the Miggster revolution and win great prizes.

Read morePlay Video

EDUCATION

Mindoe

With Mindoe you will grow both personally and professionally. Explore courses like Rhetorics, how to build your audience and becoming an entrepreneur.

Read morePlay Video

Travel

LIFE TRNDS

We love to explore the world and stay in nice hotels. With LifeTRNDs you get great discounts on hotels, travel and cruises. What are you waiting for?

Read morePlay Video

PlanetIX hexagons

Play and do good at the same time. Which part of the world would you like to own?

Read morePlay Video

LinkMe

Never lose a link ever again and share them with your friends and business contacts.

Read morePlay Video

Bên cạnh những sản phẩm & dịch vụ nêu trên, bạn còn được …

Crowd1 Loyalty Points

Tại Crowd1, chúng tôi thưởng cho hoạt động. Các chi nhánh sẽ kiếm được Điểm trung thành bằng cách hoạt động tích cực.

SOME

Thế giới là một xã hội nhưng đôi khi thật khó để theo dõi tất cả các nền tảng khác nhau. Với SoMe đó không phải là vấn đề nữa.

MultiWallet

Chúng tôi không muốn làm hỏng sự ngạc nhiên nhưng chúng tôi sẽ sớm mang đến điều gì đó tuyệt vời theo cách của bạn.