COMPANY UPDATE UNLEASHING OPPORTUNITIES

Những người tiên phong trong việc thay đổi thế giới

Crowd1 có hơn 30 triệu người dùng đã đăng ký – và bạn là một phần của cuộc cách mạng! Sau thời gian dài ngủ đông mà đại dịch mang lại, thế giới cuối cùng cũng mở ra trở lại. Các thành viên của Crowd1 đã có thể gặp lại nhau trực tiếp tại sự kiện đào tạo Dubai Live tuyệt vời của chúng tôi, được tổ chức từ ngày 25-26 tháng 5 năm 2021.

Giám đốc điều hành của ICT, Johan Westerdahl nhận xét tại sự kiện: “Thật là một trải nghiệm khi nhìn thấy mọi người tại Dubai Live! Đó là một sự kiện tuyệt vời và tôi có thể cảm nhận được năng lượng của đám đông. Cùng với bạn, các thành viên của chúng tôi, chúng tôi đang xây dựng một công ty vĩ đại nhất trên thế giới. ”

Một thế giới mới đang đến

Với việc Miggster chỉ mới vượt qua 1 triệu người dùng và sự ra mắt của Planet IX – thứ sẽ thay đổi bộ mặt của trò chơi trực tuyến mãi mãi – Crowd1 đã sẵn sàng vượt qua các công ty đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Mở rộng nhóm hỗ trợ

Johan Westerdahl tiếp tục nhấn mạnh rằng Crowd1 sẽ cung cấp hỗ trợ mở rộng cho các thành viên trong những tuần và tháng tới: “Văn phòng Dubai của chúng tôi sẽ sớm mở cửa và chúng tôi đang thuê nhiều người tài năng để cung cấp cho bạn tất cả sự hỗ trợ mà bạn có thể cần. Điều này sẽ mở rộng các ngôn ngữ và múi giờ, vì vậy chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi ”. Tin tức thực sự thú vị! Chúng tôi không thể chờ đợi để trở thành một phần của cuộc cách mạng!

Crowd1, Cơ hội mở ra!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *